DU foto z-w

Diest-Uitbreiding is een door de Vlaamse Overheid erkende sociale huisvestingsmaatschappij die woningen en appartementen verhuurt in de gemeenten Bekkevoort, Diest, Kortenaken en Scherpenheuvel-Zichem.

Als het voornaamste doel beoogt Diest-Uitbreiding de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren. Dit trachten zij te behalen door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur. Dit met eventueel inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, die de verschillende woonprojecten bekrachtigen.
Bovendien wil men bijdragen tot de herwaardering van het huidige woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen, of ze zo nodig te slopen en te vervangen.
Verder heeft men als doel gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet bovendien aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. Vervolgens kan met zo goed mogelijk aan de noden van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden beantwoorden.

Graag meer info? Neem dan een kijkje wat sociale huisvestingsmaatschappij Diest-Uitbreiding doet op http://www.diestuitbreiding.be/