competition-2

De Orde van Architecten – Vlaamse Raad en NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie organiseren samen met de VMSW en een deelnemende sociale huisvestingsmaatschappij een architectuurwedstrijd gericht voor jonge architecten. “Mijn Huis Mijn Jonge Architect” of zijn opvolger “Jonge Architecten Aan Zet” (2013) kadert immers in de aanstellingsprocedure van jonge ontwerpers niet ouder dan 30 jaar. Hiermee willen de 4 vooropgestelde actoren de kans geven aan jonge ontwerpers om, onder begeleiding van de VMSW en de deelnemende sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal huisvestingsproject te realiseren. Kortom, een gedroomde kans voor startende architecten om hun portfolio met glans in te zetten.

Jonge Architecten Aan Zet verloopt in 2 fases. De eerste fase omvat een anonieme kandidaatstelling met een projectvisie / conceptnota. Tijdens de tweede fase maken 5 aangestelde laureaten uit de eerste fase een schetsontwerp op. Het winnende ontwerp volgt daarna de vastgelegde procedures voor het realiseren van sociale woningen.

Voor Jonge Architecten Aan Zet 2015-2016 bekroonde de jury het concept Trojka, van het architectenduo Elien Neyens en Artyom Kravtchenko, uit de 60 inzendingen. Hun ontwerp voor 18 sociale appartementen in het centrum van Averbode, in opdracht van de sociale-huisvestingsmaatschappij Diest-Uitbreiding, zet in op de woonkwaliteit, collectiviteit en duurzaamheid.

Tijdens de eerste editie Jonge Architecten Aan Zet 2013-2014 kwamen de ontwerpers van maf architecten uit de bus als winnaars met hun stadsinbreidingsproject aan de rand van Nieuwpoort. Ze bekoorden de jury met een transparante inplanting, een variatie aan woningen binnen een modulaire maatvoering, en een sterke sociale interactie tussen hun nieuwe aanleun- en seniorenwoningen en het nieuwe OCMW- woonzorgcentrum De Zathe.

Voor de lustrumeditie Mijn Huis Mijn Jonge Architect 2012 kwamen tweestroom || architecten als winnaar naar voren uit een recordaantal van 73 inzendingen, met hun concept Eenvoud in baksteen. De kracht van hun ontwerp ontstaat uit een doordachte inplanting, waardoor er ondanks een noordelijk gerichte ‘speel’-tuin voor kinderen, toch ook kwalitatieve zonneterrassen kunnen ontstaan met de nodige privacy aan de hand van een claustrawand. Hun ontwerp voor 19 sociale koopwoningen werd door de sociale bouw- en kredietmaatschappij Arro Antwerpen gerealiseerd, vlakbij de dorpskern Hemiksem.

Met de editie Mijn Huis Mijn Jonge Architect 2011 schoven de vier ontwerpers van net-architectuur in hun ontwerp de concepten villa en rijwoning op een verrassende manier in elkaar. Door de woningen per drie te clusteren tot één blok, combineerden zij de voordelen van een rijwoning (compact, energiezuinig) met die van een villa (open ruimte, uitzicht). Het ontwerp wordt gerealiseerd door de Lierse Maatschappij voor Huisvesting binnen de ring van Lier.

Nono-architecten werden de winnaars van de editie Mijn Huis Mijn Jonge Architect 2010. Als gevolg van de specifieke kenmerken van de omgeving van het projectgebied in Kwaadmechelen, doopten ze hun ontwerp tot ‘Ten Velden’, waarbij een mix van ‘woon’- , ‘groen’- en ‘plein’-velden een coherent geheel vormen. Het ontwerp van de 18 sociale woningen werd uitgevoerd de SHM Vooruitzien in Beringen.

Voor de editie Mijn Huis Mijn Jonge Architect 2008 kwam de tijdelijke vereniging Colpaert-Favoreel-Janssens als winnaar uit de bus met hun projectdossier Binnenhof in Dendermonde. Ze konden de jury bekoren met hun visie, waarbij een aantal ruimtelijke interventies die inspelen op de specificiteit van de plek, resulteren in een volumetrie die refereert naar het uitzicht van eengezinswoningen. Zodoende sluiten ze aan bij de morfologie van de rurale omgeving en de eigenheid van het publiek domein. Het project werd gerealiseerd door de SHM Volkswelzijn.

De eerste editie Mijn Huis Mijn Jonge Architect 2007 gaf de kans aan architectuuratelier Dertien12. Het betrof een ontwerp van 6 sociale koopwoningen in Haasdonk, gerealiseerd door de Gewestelijke maatschappij voor huisvesting Beveren. De kracht van het ontwerp zit hem in de combinatie van 3 verschillende verdiepingen met een flexibel gelijkvloers, waardoor 6 woningen ontstaan met een identiek ruimtelijk aanbod, maar zeer verschillend in lay-out en opvatting.