TROJKA

Trojka (NL), Troika (EN) of Тройка (RU, BG, BE) betekent letterlijk “een drietal” in het Slavisch, oftewel een slee of kar die door drie paarden getrokken wordt. Binnen deze context staat de naam Trojka voor een collectieve tuin, getrokken door drie volumes, ingespannen door een bovengrondse passerelle, waarbij woonkwaliteit, collectiviteit en duurzaamheid voorop staan!

Read more "TROJKA"

PUZZEL

De vijf schetsontwerpen worden beoordeeld op vier criteria: het architecturaal concept en de toepassing van het RUP, de toepassing van de Vlaamse maatstaf duurzaam wonen en bouwen, de uitwerking en typologie van de appartementen, de onderhouds- en investeringskost. Het is vervolgens de kunst alle puzzelstukken  in elkaar te laten vallen.

Read more "PUZZEL"