concept-3

Elien Neyens en Artyom Kravtchenko overtuigden de jury met hun concept ‘Trojka’. Binnen het ‘Trojka’-model waar aangenaam wonen, collectiviteit en duurzaamheid centraal staat, worden 3 compacte bouwvolumes naast elkaar opgetrokken. Deze wordt verbonden door een passerelle die het gehele model bekrachtigt.

‘Trojka’ verweeft zich in de context van de Prelaatstraat door de aangrenzende volumetrie te volgen, namelijk deze van het dak en de gevel. Tevens is het gelijkvloers niveau een weerspiegeling van de verspringende bouwdiepte aan de overzijde, waardoor de straat extra breed wordt zonder dat daarvoor de aanleg van publieke ruimte nodig is. Zowel aan de voorgevel als aan de achtergevel worden overdekte buitenruimtes toegevoegd, enerzijds voor de passerelle, anderzijds voor private terrassen. Een subtiel spel van schuine lijnen in de achtergevel heeft twee functies: het scheiden van naastgelegen terrassen en het oriënteren van de woonentiteiten naar de binnentuin toe.

De passerelle die de drie volumes aan de voorzijde verbindt, biedt als een ‘elevated street’ op een zachte, niet-dwingende manier gelegenheid tot ontmoeting en contact. Die oplossing maakt alle appartementen bereikbaar via de lift. Net zoals de privéterrassen achteraan, fungeert de passerelle als zonwering en ligt ze buiten het beschermde volume, wat de compactheid aanzienlijk ten goede komt. Bredere erkers op de galerij reduceren de volumes naar de schaal van de omgeving. Tussen de volumes leidt circulatieruimte naar het achterliggende groengebied.

De onderhoudsarme, collectieve tuin biedt volop mogelijkheden tot sociaal contact, met zijn gemeenschappelijke plekken, zoals een paviljoentje, moestuintjes, wilde tuin, ed. De uitgegraven grond voor de parkeergarage onder twee bouwvolumes wordt hergebruikt voor bloemenheuvels die privacy garanderen voor de terrassen. Ook het tuinpaviljoen en de beperkte verharde oppervlakte zijn te realiseren met afbraakmaterialen en staan, samen met de waterbuffering, in voor een duurzaam hemelwaterbeheer.

wit

dia-concept-3-klassiek model – “trojka” model – circulatie – ontmoetingsruimte-witdia-antaal-3-4 types 2/3 – 9 types 2/3 – 5 types 3/4-wit
plan -grondplan-
wit
snede-doorsteek-wit
home-collectieve tuin-wit
gevel-voorgevel-